خیر، ریسک جزئی جدایی‌ناپذیر از هر فرصت سرمایه‌گذاری است و هیچ فرصتی برای سرمایه‌گذاری بدون ریسک نیست؛ حتی سرمایه‌گذاری در بانک (که ریسک‌هایی مانند ریسک تورم یا IP، ریسک ورشکستگی بانک و … دارد). طرح‌های مسکن پلاس نیز بسته به شرکت متقاضی سرمایه و محصولی که قرار است تولید نماید ریسک‌های مختلفی دارند. تلاش ما بر این است که ریسک هر طرح را ارزیابی و به اطلاع مشارکت‌کنندگان برسانیم و طرح‌های نامتوازن از لحاظ ریسک و بازدهی را در مسکن پلاس قرار ندهیم اما در نهایت این سرمایه‌گذاران هستند که تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کنند و ریسک مشارکت در طرح را می‌پذیرند.