به‌صورت پیش‌فرض بله، اما با انتخاب گزینه “مرا جزو سرمایه‌گذاران این طرح نمایش نده” پیش از پرداخت، نام و نام خانوادگی شما با عنوان “محرمانه” در قسمت سرمایه‌گذاران طرح نمایش داده می‌شود.