طرح‌های قرار گرفته در این پلتفرم پیش از آغاز فرایند تأمین مالی توسط شرکت سپهربوم راد مورد ارزیابی و اعتبارسنجی‌های مختلف قرار می‌گیرند تا تنها شرکت‌های با پتانسیل سوددهی و رشد برای سرمایه‌گذاری در اختیار مردم قرار گیرند. اما با این حال برای اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران، تضامینی از شرکت متقاضی سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های پژوهش و فناوری دریافت می‌گردد و تصویر آن در صفحه هر طرح قابل رؤیت است.

در تصویر بالا قسمتی که تضامین طرح قرار داده می‌شود مشخص گردیده است. توجه داشته باشید مسئولیت بازگشت سرمایه مشارکت‌کنندگان (یا هر میزان از سرمایه و سودی که تضمین شده) بر عهده شرکت سپهربوم راد می‌باشد و نیازی به مراجعه مشارکت‌کنندگان به شرکت سرمایه‌پذیر برای پیگیری حقوقشان نیست.