به روشی که در ویدیوی زیر مشاهده می‌کنید می‌توانید ثبت نام و سپس در طرح موردنظر خود سرمایه‌گذاری نمایید: