سرمایه‌گذار

مسکن پلاس » سرمایه‌گذار

آیا میزان حمایت من به صورت عمومی نمایش داده می‌شود؟

به‌صورت پیش‌فرض بله، اما با انتخاب گزینه "مرا جزو سرمایه‌گذاران این طرح نمایش نده" پیش از پرداخت، نام و نام خانوادگی شما با عنوان "محرمانه" در قسمت