طرح

آیا میزان حمایت من به صورت عمومی نمایش داده می‌شود؟

به‌صورت پیش‌فرض بله، اما با انتخاب گزینه "مرا جزو سرمایه‌گذاران این طرح نمایش نده" پیش از پرداخت، نام و نام خانوادگی شما با عنوان "محرمانه" در قسمت

چرا افراد از پروژه‌ها حمایت می‌کنند؟

بعضی افراد از پروژه‌های دوستان‌شان حمایت می‌کنند. برخی به دنبال ادای مسئولیت اجتماعی خود هستند. بعضی تمایل دارند از آدم‌های مورد تحسینشان حمایت کنند و بسیاری باور